วันที่ 3 ของการสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำกับดูแลและอำนวยการโดย พันตำรวจโทพัฒนา กองเงิน ประธาน กกต.ประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และนายธีรเมธ นิลวรรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ สำหรับผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น- 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 3 ของการสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2 […]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ภาพบรรยากาศการยื่นใบสมัคร รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำโดยกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง พันตำรวจโท พัฒนา กองเงิน ประธานกรรมการฯ และ นายธีรเมธ นิลวรรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ สำหรับผู้ประสงค์รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น- 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ภาพบรรยากาศการยื […]

1 2