ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ตอนที่ ๕) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง มีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า ๑๖,๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร เทสบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 9