ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๔ ห้อง และจำนวน ๑ ห้อง สำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ตอนที่ ๕) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง มีปริมาตรดินขุดไม้น้อยกว่า ๑๖,๒๔๕ ลูกบาศก์เมตร เทสบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 15