ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บน้ำห้วยปูหนุน เพื่ออุปโภค บริโภค บ้านหนองป่าตึง ม.2 ขนาดปากกว้างกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ขนาดท้ายกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย 120.00 เมตร ลึกอีก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 10961.00 ลบชม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บ […]

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บน้ำห้วยปูหนุน เพื่ออุปโภค บริโภค บ้านทุ่งหัวช้าง ม.3 ขนาดปากกว้างกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ขนาดท้ายกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ปากยาวเฉลี่ย 120.00 เมตร ลึกอีก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 11765.00 ลบชม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาจัดหาน้ำผิวดินสระเก็บ […]

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจริญญา ม.8 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ถัง งานวางท่อพีวิชี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 85 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปา […]

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหัวช้าง ม.3 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ถัง งานวางท่อพีวิชี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 85 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปา […]

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองป่าตึง ม.2 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ถัง งานวางท่อพีวิชี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 83 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปา […]

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเป็ด ม.1 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ถัง งานวางท่อพีวิชี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 85 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแชมและขยายเขตระบบประปา […]

1 2 3 10