วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง นำโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง สภาเทศบาล รองนายก ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ และมีผู้ใหญ่ใจดี สถานประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งหัวช้าง กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง และสถานประกอบการร้านค้าในจังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนของขวัญ ให้กับเด็กๆ ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ศูนย์เด็กเล็กทุ่งหัวช้าง การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง เด็กๆได้แสดงความสามารถ สร้างความสุขให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี ในการกิจกรรมวันเด็กในปีนี้
———————————
– ภาพข่าวโดย : นายวิทิตย์ ชัยวัยดี และนางสาวธัญญารัตน์ ทานา เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– แหล่งข่าว :เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– โทรศัพท์ 053-975040 ต่อ 22
– เว็บไซต์ : www.thclpn.go.th
– Facebook page : เทศบาลตำบลตำบลทุ่งหัวช้าง
Print Friendly, PDF & Email
24 กันยายน 2566