โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กรและโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กรและโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ณ วัดพระธาตุแก่งสร้อย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และได้เข้าศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รวมถึงศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานฯ

 

Print Friendly, PDF & Email
24 มกราคม 2563