โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านจริญญา (สนามกีฬา) ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

เอกสารที่สแกน (3)

Print Friendly, PDF & Email
5 ตุลาคม 2565