แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

1.วัดพระธาตุดอยหลวง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง

DCIM100MEDIADJI_0131.JPG

2.วัดจริญญาวณาราม(พระธาตุแสงแก้ว) หมู่ที่ 8 บ้านจริญญา

3.กลุ่มผลิตชาใบหม่อน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง

4.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาวสวนอินทรีย์ทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
4 กรกฎาคม 2565