เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email
2 มิถุนายน 2566