เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างซึ่งสามารตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ตรวจสอบคุณคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแล้วนั้น ในการนี้เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งสามารตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 1 จุด
2. ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 1 จุด
เขต 1 หมู่ 3 บ้านทุ่งหัวช้าง จำนวน 4 จุด
1) ศาลาสี่แยกทุ่งหัวช้าง
2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
3) อาคารอเนกประสงค์ข้างวัดทุ่งหัวช้าง
4) ร้านค้า 3 แยก ทางไปอบต.ทุ่งหัวช้าง
เขต2
หมู่ 1 บ้านทุ่งเป็ด จำนวน 2 จุด
1) อาคารอเนกประสงค์วัดทุ่งเป็ด
2) วัดทุ่งเป็ด
หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง จำนวน 2 จุด
1) อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองป่าตึง (ศาลากลางบ้าน)
2) หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
หมู่ 8 บ้านจริญญา จำนวน 2 จุด
1) ศาลาบ้านจริญญา ( ข้างอ่างเก็บน้ำจริญญา)
2) อาคารอเนกประสงค์บ้านจริญญา (ศาลากลางบ้าน)
Print Friendly, PDF & Email
17 เมษายน 2564