เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนรว่มส่งโครงการ/ผลงานเพื่องชิงรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ตั้งตั้งบัดนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญชวนทุก อปท. ร่วมชิงรางวัล

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนรว่มส่งโครงการ/ผลงานเพื่องชิงรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ตั้งตั้งบัดนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญชวนทุก อปท. ร่วมชิงรางวัล

ตามลิ้ง ของกระจายอำนาจด้านล่างได้เลย

อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566