ลำดับหมายเลขผู้สมัครและผลคะแนนผู้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ผลคะแนน นายก สท

รายงานผู้สมัคร

Print Friendly, PDF & Email
21 มกราคม 2565