ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
4 กรกฎาคม 2565