ม.7 2 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566