ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านจริญญา-อ่างเก็บน้ำจริญญา หมู่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Print Friendly, PDF & Email
24 มกราคม 2563