ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
24 กันยายน 2566