ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566