ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างรับสมัครพนักงานตำแหน่งทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างรับสมัครพนักงานตำแหน่งทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) จำนวน  1 ตำแหน่ง

ประกาศสอบคัดเลือกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566