ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑืการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปี 2565

มาตรการประหยัดน้ำมัน

Print Friendly, PDF & Email
6 ธันวาคม 2564