ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ พนักงาน

Print Friendly, PDF & Email
2 มิถุนายน 2566