ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราการเก็บภาษี-ภ.ด.ส.1-ปี66

ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราการเก็บภาษี ภ.ด.ส.1 ปี66

Print Friendly, PDF & Email
2 มิถุนายน 2566