ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป  (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)   1  ตำแหน่ง

https://www.thclpn.go.th/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศสอบคัดเลือกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง.pdf

Print Friendly, PDF & Email
24 กันยายน 2566