ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 1. เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง 2. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
1. เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง
2. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง โดย ติดประกาศ ไว้ ณ
– ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง
– สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
– หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 5 หน่วย
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้ตาม ที่ติดประกาศ ข้างต้น
Print Friendly, PDF & Email
21 มกราคม 2565