ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งเป้ด ตำบลทุ่งหัวช้าง กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564