ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายหลวง บ้านจริญญา หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564