ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งข้าวแดง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งเป้ด ตำบลทุ่งหัวช้าง กว้าง ๑.๐ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564