ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email
28 กรกฎาคม 2564