ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ตอนที่๗) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร ขนาดปากยาวเฉลี่ย ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือปริเมตรดินขุด ๙,,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566