ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่1ตุลาคมถึงธันวาคม2565

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566