ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยบ่าเกี๋ยง บ้านทุ่งเป้ด หมู่ทีี่ ๑ ตำบลทุ่งหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scan2021 09 28 095034

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566