นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ

Print Friendly, PDF & Email