นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง” เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน สากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง” เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศเจตจำนง

Print Friendly, PDF & Email
24 กันยายน 2566