ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น.นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง กองการศึกษา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ คณะครูโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ให้การ ที่จะได้เข้ามาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เกี่ยวกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักสูตรท้องถิ่น 5 หลักสูตร และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และโรงเรียนเทศบาลฯ

Print Friendly, PDF & Email
24 มกราคม 2563