งานกาชาติจังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการจัดงานกาชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานกาชาติจังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2562 โดยเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนเทิญทูลและสักการะพระนางจามเทวีและการประกวดกิจกรรมต่างๆในงาน เพื่อเป็นงานสืบสานป ระเพณีอันดีงาม ให้สืบทอดไปสู่ลูกหลานสืบไป

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566