กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทาสีทางม้าลายหน้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และพัฒนาบริเวณรอบๆโรงเรียน และพัฒนาพื่นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดพิธี ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทาสีทางม้าลายหน้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และพัฒนาบริเวณรอบๆโรงเรียน และพัฒนาพื่นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล

Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2566