การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ขอประชาสัมพันธ์จาก กกต.ลำพูน
“การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี”
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบข้อมูล
-สิทธิการเลือกตั้ง
-อยู่เขตไหน?
-ลำดับที่ ?
-หน่วยเลือกตั้งไหน ?
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

 

Print Friendly, PDF & Email
17 เมษายน 2564