ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๔ ห้อง และจำนวน ๑ ห้อง สำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ตอนที่ 5 หมู่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องรายงานสรุปแบบดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ 3 – หนองป่าตึง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๔ ห้อง และจำนวน ๑ ห้อง สำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ตอนที่ 5 หมู่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องรายงานสรุปแบบดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะของแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ (ขัวแตะ แลฮักสตรอว์เบอรี่ ตี้โต้งหัวจ้าง) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๔ ห้อง และจำนวน ๑ ห้อง สำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร