ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) งวดที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๓) งวดที่ ๓
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานสุขภาพและนันทนาการ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่