ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตุลาคม – ธันวาคม 2562
รายงานการสรุปแบบดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตุลาคม – ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านจริญญา-อ่างเก็บน้ำจริญญา หมู่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน – พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดชื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตุลาคม – ธันวาคม 2562
รายงานการสรุปแบบดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตุลาคม – ธันวาคม 2562
แผนปราบปรามการทุตจริต งบประมาณปี 2563
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กรและโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประปาหมู่บ้านจริญญา-อ่างเก็บน้ำจริญญา หมู่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่