ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยปู่น้อยปั๋น บ้านหนองป่าตึง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือปริมาตรดินขุด ๒,๓๕๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64
รายงานสรุปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่