ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

190/7 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51160
โทรศัพท์ 0-5397-5040
อีเมล์ : thunghuachangthc@lpn.go.th
เว็บไซต์ : www.thcpln.go.th

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..

ติดต่อเราได้ที่